Muzyka przeciw demencji

Wsparcie dla osób z demencją oraz ich opiekunek i opiekunów

PRZEWODNIK

Przekazujemy Wam krótki przewodnik po metodzie: „Muzyka przeciw demencji”, a wraz z nim zestawy muzyczne. Projekt powstał w ramach rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Został przygotowany i przetestowany przy wsparciu Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia. i rozwinięty w Katalizatorze Innowacji Społecznych.

Pomysł jest prosty: słuchanie muzyki może przynieść wiele korzyści osobom z demencją oraz opiekunkom i opiekunom tych osób. Na świecie podobne metody dają fantastyczne rezultaty i chcemy, aby stosowane były również w Polsce.

PŁYTA 1

zestaw 1

zestaw 2

PŁYTA 2

zestaw 3

zestaw 4

PŁYTA 3

zestaw 6

zestaw 6

PŁYTA 4

zestaw 7

zestaw 8

PŁYTA 5

zestaw 9

zestaw 10

PŁYTA 6

zestaw 11

zestaw 12

PŁYTA 7

zestaw 13

zestaw 14

PŁYTA 8

zestaw 15

zestaw 16

PŁYTA 9

zestaw 17

zestaw 18

PŁYTA 10

zestaw 19

zestaw 20

PRZEWODNIK

Przekazujemy Wam krótki przewodnik po metodzie: „Muzyka przeciw demencji”, a wraz z nim zestawy muzyczne. Projekt powstał w ramach rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Został przygotowany i przetestowany przy wsparciu Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia. i rozwinięty w Katalizatorze Innowacji Społecznych.

Pomysł jest prosty: słuchanie muzyki może przynieść wiele korzyści osobom z demencją oraz opiekunkom i opiekunom tych osób. Na świecie podobne metody dają fantastyczne rezultaty i chcemy, aby stosowane były również w Polsce.

Formuła informacyjna na temat praw autorskich „Muzyka przeciw demencji”

Na podstawie zgody udzielonej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zestawy muzyczne, wchodzące w skład „Muzyki przeciw demencji”, mogą być odtwarzane jako element terapii przez osoby prywatne, opiekujące się w warunkach domowych osobami z demencją, a także w instytucjach opiekuńczych, takich jak Domy Opieki Społecznej, Domy Seniora itp.

 

Podręcznik dla opiekunów i opiekunek udostępniony jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA 4.0).

Oznacza to, że masz prawo bezpłatnie z niego korzystać, pobierać, a także udostępniać innym i cytować w celach komercyjnych i nie komercyjnych. Udostępniając go innym, zawsze masz obowiązek podać:

  • pełne autorstwo i tytuł innowacji zgodnie z formułą podaną poniżej,
  • nazwę wolnej licencji i linka do niej.

Możesz go też modyfikować. Pamiętaj jednak, że każdy utwór pochodny, przygotowany w oparciu o podręcznik „Muzyki przeciw demencji”, musisz też udostępnić na tej samej wolnej licencji CC BY-SA 4.0 lub równorzędnej, a także musisz podać informacje o twórcach oryginału, tytuł oryginalnej innowacji oraz informację o modyfikacjach, których dokonałeś/dokonałaś.

Autorstwo „Muzyki przeciw demencji”:

Autorami innowacji „Muzyka przeciw demencji” są Małgorzata Rycharska i Krzysztof Kolski, którzy opracowali i przetestowali ją w latach 2017–2018 w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, prowadzonego w formule inkubatora innowacji społecznych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Wkład własny zapewniła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

W latach 2022–2023, w związku z realizacją projektu Katalizator Innowacji Społecznych, „Muzyka przeciw demencji” została zaktualizowana i upowszechniona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Link do licencji:

Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe — CC BY-SA 4.0

Autorzy innowacji

Autorzy innowacji, Małgorzata Rycharska i Krzysztof Kolski, mówią o roli, jaką może pełnić muzyka w opiece nad osobami z chorobami otępiennymi.

Bohaterowie innowacji

Wspólne słuchanie muzyki może być okazją do rozmowy z bliską osobą starszą. Zobacz, jak podczas testowania innowacji muzyka stała się pretekstem do snucia wspomnień przez dziadka w rozmowie z wnuczką.

PODKAST

Zapraszamy do posłuchania rozmowy o demencji – jej przyczynach i objawach, a także o tym, jak wykorzystywać muzykę, by poprawiać nastrój i codzienne funkcjonowanie osób z chorobą otępienną. Z Izabelą Cymer, gerontolożką i Krzysztofem Kolskim, innowatorem rozmawia Ewa Jakubowska z FISE.

ĆWICZENIA

...na stronie niebawem dodamy dodatkowe informacje.